Login

Register

User Registration
or Cancel

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

             MS-ON60-2       MP-ON60-2

TW60 L60 MP-APP60 FB10860-3

Update
รายการ "Money Plus" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM101) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:
รายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์-ศกร์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM97) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:
Wednesday, 04 April 2018 16:23

ศุภาลัย สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข” สร้างความสุขที่ยั่งยืนสู่สังคมไทย Featured

Written by  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Rate this item
(0 votes)

จากประสบการณ์ที่ บมจ.ศุภาลัย ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องในการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ห้องสมุด บูรณะอาคารเรียน จึงเห็นว่า โรงเรียนที่ขาดแคลนส่วนใหญ่ยังต้องการ การช่วยเหลืออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน บมจ.ศุภาลัย จึงได้สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข” ที่มิได้เป็นเพียงการบริจาคอาหารกลางวัน แต่เป็นโครงการที่ทำให้เด็กๆ มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตลอดไป อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจที่พอเพียง อันเป็นวิถีความสุขที่ยั่งยืน

นองอมด-พอมสข 2

โดยโรงเรียนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ “โรงเรียน บ้านนาเมือง” จ.อุบลราชธานี  ที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน และระบบถังเก็บน้ำ รวมไปถึงขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด บมจ.ศุภาลัย จึงได้ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก  บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ด ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก นายปิยทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จนมีองค์ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป

นองอมด-พอมสข 3 นองอมด-พอมสข 4

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาเมือง มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 93 คน ครู 11 คน การมอบองค์ความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรนี้ จะทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน พอกิน-พอใช้ มีความหวังกำลังใจและมีความสุขที่ยั่งยืน และสามารถนำไปต่อยอดสร้างความสุขให้ครอบครัวและชุมชนได้ในระยะยาว

นองอมด-พอมสข 5 นองอมด-พอมสข 6

ที่มา : ขอขอบคุณ ภาพ-เนื้อข่าว จาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ VDO จากทีมงาน www.yutcareyou.com

Read 65 times
จำนวนผู้เข้าชม:1520118
เก็บสถิติตั้งแต่วันที่:06/01/2014

สงวนลิขสิทธ์ตาม พรบ.2549 Yutcareyou.com