Login

Register

User Registration
or Cancel

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

             MS-ON60-2       MP-ON60-2

TW60 L60 MP-APP60 FB10860-3

Update
รายการ "Money Plus" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM101) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:
รายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์-ศกร์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM97) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:

รายารวิทยุ Money Plus

จับกระแสลงทุนโลก

จับกระแสลงทุนโลก

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร บลจ. บัวหลวง และประธานกรรมการ สภา...

22-04-2018 | Money Plus

Read more
กองทุนเด่น ธีมหุ้นมาแรง รับอานิสงส์ภาครัฐ

กองทุนเด่น ธีมหุ้นมาแรง รับอานิสงส์ภาครัฐ

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณธิดาศิริ ศรีสมิต  ตำแหน่ง : Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย ประเด็น : กอ...

22-04-2018 | Money Plus

Read more
โค้งสุดท้าย Tisco จะซื้อเลยหรือรอหลังขึ้น XD

โค้งสุดท้าย Tisco จะซื้อเลยหรือรอหลังขึ้น XD

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณณัฐชาต เมฆมาสิน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำก...

21-04-2018 | Money Plus

Read more
gsb60
Monday, 12 February 2018 10:20

ผู้ลงทุนเฮ! รับวาเลนไทน์ KAsset จ่ายปันผล 3 กองทุนหุ้นไทย รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท Featured

Written by  บลจ.กสิกรไทย
Rate this item
(0 votes)

Thidasiri1 resize

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า  บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้น 3 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561  ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) ในอัตรา 0.55 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) ในอัตรา 0.80 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4) ในอัตรา 0.46 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 3 กองทุนดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น 305.92 ล้านบาท

ด้านผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นที่มีการจ่ายปันผลในครั้งนี้ นางสาวธิดาศิริกล่าวว่า กองทุน K-VALUE นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีการจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 23 ครั้งรวมเป็นอัตรา 10.12 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 10.99% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา* ส่วนผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 17.97% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) ซึ่งอยู่ที่ 17.27%  และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 22.89% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 19.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61)   โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายปันผลสม่ำเสมอในอัตราที่สูงกว่าตลาด และมีมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม

ด้านกองทุน RKF2 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 27 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 20.64บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 10.28% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา*  สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 19.10% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) ซึ่งอยู่ที่ 17.27%  และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 23.72% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 19.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61)  ด้านกองทุน RKF4 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 22 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 9.53บาทต่อหน่วย  โดยกองทุนมีอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 7.85% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา*  และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 17.02% ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 17.27% และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 18.85% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 19.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61)  สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน RKF2 และกองทุน RKF4 เน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดี และได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นหุ้นกลุ่มที่แนวโน้มผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง

สำหรับมุมมองด้านการลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ  นางสาวธิดาศิริกล่าวว่า “บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยในปี 2561 นี้ โดยปัจจัยขับเคลื่อนมาจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือไปจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงมีทิศทางที่ดีแล้ว เราคาดว่าการบริโภคและการลงทุนจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยส่วนหนึ่งได้แรงสนับสนุนมาจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมของประเทศที่ได้มีการประมูลไปในปีก่อนหน้า ตลอดจนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เริ่มมีความคืบหน้า ทำให้นักลงทุนต่างชาติรวมถึงภาคเอกชนมีความความมั่นใจต่อการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.50% เนื่องจากสภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปีมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีการทบทวนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้หากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐมีการปรับขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมถึงปัจจัยที่ผู้ลงทุนจะต้องติดตามในช่วงครึ่งปีหลังคือ ความกังวลเรื่องสภาพคล่องในระบบของโลกที่จะเริ่มลดลงในปีถัดไป หากเป็นไปตามกำหนดจะเห็นว่าในปีหน้าธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเริ่มถอนสภาพคล่องออกจากตลาดเช่นเดียวกับธนาคารกลางสหรัฐ”

นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทยมองเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 1,850 จุด บนปัจจัยพื้นฐานที่ระดับ P/E ปี 2561ที่ประมาณ 16.5 เท่า จากการประมาณการณ์อัตราการเติบโตกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ที่ 10% และผลตอบแทนจากเงินปันผลอีกประมาณ 3% ทั้งนี้ ธีมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปีนี้ บลจ.กสิกรไทยยังคงเน้นกลยุทธ์การลงทุนโดยการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการสนับสนุนการลงทุนผ่านโครงการ EEC อาทิ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มโรงแรม เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน K-VALUE กองทุน RKF2 และกองทุน RKF4 สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 02673 3888

หมายเหตุ : *ข้อมูลจาก Bloomberg ณ 5 ก.พ. 61

กองทุน

รอบผลการดำเนินงาน

อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)

K-VALUE

1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561  

0.55

RKF2

1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561  

0.80

RKF4

1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561  

0.46

คิดจาก NAV วันที่ 31 มกราคม 2561

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา : ขอขอบคุณ ภาพ และ เนื้อข่าว จาก บลจ.กสิกรไทย

Read 38 times
จำนวนผู้เข้าชม:1421297
เก็บสถิติตั้งแต่วันที่:06/01/2014

สงวนลิขสิทธ์ตาม พรบ.2549 Yutcareyou.com